Doluan den familia laguntzeko laikoak

Duela zonbait aste, Frantzia behere horietarik jin batek erraiten zautan bere bihotz barneko mina. Amaren ehorzketetan, emazte batek kudeatu zuen elizkizun guzia. Apezik etzen agertu ere. Pentsu zuen amarentzat apez bat izanen zela mezaren erraiteko. Konprenitzen nuen haren baitan zen ximikoa. Ez gira oraino hortan gure herrietan. Urratsez-urrats hortaratuko gira. Ezin erran noiz.

 

Elizari ez delarik zerbitzurik galdatu hamar bat urtez eta holako kasuan galdatzen delarik, girixtionak estonatuak dira. Kasu horietan, berak hunkiak direlarik begiak zabaltzen dituzte. Ez dira konduerrendatzen, hamar urte horietan Elizak egin duela bide. Bainan berak gelditu dira duela hamar urte egin duten azken urratsean.

 

Gehiago irakurri: Doluan den familia laguntzeko laikoak

Ehorzketak

« Ni naiz piztea eta bizia ; nere baitan sinesten duena, hilik ere, biziko da. Eta nere baitan sinetsiz bizi dena, ez da betirako hilen ». Joani 11, 25-26