Bataioa


Bataioari buruz, elgarrekilako prestakuntza bat egiten dugu laiko eta apez baten inguruan. Bilkura horiek dire hilabete guziz behin, ardura, lehen ostiralarekin. Iragaiten dire arratseko 8ak eta erdietarik 10ak arte.

Ikus : Giristino biziko urrats handiak